Logopediepraktijk Marjolein Burgers
Dé logopediepraktijk op een boerderij!! 

Hoe ga ik te werk?

Intake:

Als u zich bij mij heeft aangemeld, komt u de eerste keer voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt een half uur, net als de eventueel volgende behandelingen. Aan het eind van de intake maken we een afspraak voor een vaste dag en tijd. Kinderen krijgen een schrift mee waar de afsprakenkaart en de oefeningen voor thuis in komen. Dit schrift moet bij elke behandeling meegenomen worden. Ook geef ik u een behandelovereenkomst mee.

Het is fijn als u het volgende meeneemt naar de intake:

  • Verwijsbrief van huisarts of specialist
  • Verzekeringspasje van de te behandelen cliënt
  • Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken op logopedisch gebied
  • Screeningslijst van de leerkracht (op scholen en peuterspeelzalen bekend) Identiteitsdocument van de te behandelen cliënt.

Onderzoek:

Bij de volgende afspraak  doe ik  onderzoek naar aanleiding van de gegevens uit de intake. Dat kan b.v. een articulatie- of een taalonderzoek zijn. Indien nodig zal dit meerdere sessies duren. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek maak ik een behandelplan voor de komende weken of maanden; deze zal ik  met u bespreken.

De behandelingen:

Tijdens de behandeling van kinderen werk ik graag met materiaal zoals spelletjes, boeken en speelgoed. Maar ik maak ook kopietjes uit werkboeken om als huiswerk mee te geven. Ik verwacht dat u als ouders met uw kind thuis oefent, zodat de behandelingen sneller resultaat hebben. Het is prima, dat u bij de behandeling aanwezig blijft, mits uw kind hierdoor niet afgeleid wordt.

Later wordt er een weer een onderzoek gedaan. Aan de hand van de uitslag van dat onderzoek kan bepaald worden of de behandelingen voortgezet moeten worden, een pauze wordt ingelast of dat het definitief afgerond kan worden. Vaak doe ik dat ook in overleg met de school van uw kind, mits u daar toestemming voor heeft gegeven.

Aan het eind van de behandeling wordt het eindresultaat en het verloop van de behandeling met u besproken. Ook wordt uw mening gevraagd middels een enquête. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram