De logopediepraktijk op een boerderij!! 

Wat is logopedie?

Een logopedist onderzoekt en behandelt volwassenen en kinderen die problemen hebben op het gebied van de spraak, de taal, de stem, de adem, het slikken of het gehoor. De problemen die door de logopedist behandeld worden, kunnen op verschillende gebieden liggen, zoals: 

 • Taal en taalontwikkeling
 • Spraak en spraakontwikkeling
 • Meertaligheid
 • Stem, lichaamshouding en adem 
 • Eten en drinken/slikproblemen
 • Gehoor of problemen met auditieve vaardigheden 
 • Problemen met de vloeiendheid van de spraak 
 • Lees- en spellingsproblemen
 • Spraak/taalproblemen als gevolg van een neurologische aandoening
 • Preverbale logopedie: logopedie bij zeer jonge kinderen
 • Afwijkend mondgedrag (o.a. duimen, speen, slissen/lispelen, tongpersen)

 

06-83523571

info@logopediepraktijkmarjoleinburgers.nl 

www.logopediepraktijkmarjoleinburgers.nl

Bockhorstweg 8, 6956 CA Spankeren 

KvK: 62887521

E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram